บริษัท นครชัยขนส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 140 ถนนไชยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร 0-4424-2545, 0-4424-4545

สาขา ระยอง

ถนนสุขุมวิท ตำบล เนินพระ อำเภอเมืองระยอง โทร. 038-622266, 081-8768585

สาขา เลย

อยู่ในตัวสถานีขนส่ง จังหวัดเลย