ประวัติองค์กร

บริษัท นครชัยขนส่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 140 ถนน ไชยณรงค์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา

ประเภทกิจการ ประกอบกิจการรถยนต์โดยสารประจำทาง และ ไม่ประจำทาง บริษัท นครชัยขนส่ง จำกัด เริ่มดำเนินกิจการรถยนต์โดยสารครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2488 เส้นทาง นครราชสีมา - โชคชัย จนถึงปี พ.ศ. 2494 ได้เปิดกิจการเดินรถโดยสารประจำเส้นทาง นครราชสีมา - ชัยภูมิ ได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุญาตประกอบการ ในเส้นทาง หมวด 3 และ หมวด 4 จำนวน 11 เส้นทาง

วิสัยทัศน์ (Vision)

นครชัยขนส่ง จะเป็นเลิศในด้านบริการรถโดยสาร ที่มีการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัย และ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ (Mission)

ยึดมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด
ให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดำเนินการให้รถโดยสารได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยทุกเส้นทางที่บริการ